Ondergetekende schrijft hierbij in voor de deelname aan de hieronder aangegeven en gemarkeerde markt(en)/event(s) van organisator boekuwmarkten.nl en verklaart hiermee dat zijn/haar deelname en verplichting tot het voldoen van de hiervoor verschuldigde deelnamebijdrage daarmee zonder meer onherroepelijk geworden is.

Hij/zij zal na bevestiging van deelname aan de door de organisatie toegewezen markt(en)/event(s), waarvoor door deze de goedkeuring werd gegeven middels toezending van de bevestigingsnota ter hoogte van het hiervoor verschuldigde bedrag, deze na ontvangst tijdig betalen c.q. voldoen vóór de op de nota vermelde vervaldatum.

Hierop staan tevens heel duidelijk de data als ook de locaties omschreven waarop de inschrijving van toepassing is en waarvoor de deelname definitief vastgelegd is. Hij/zij is er tevens van op de hoogte dat deze pas definitief vastgelegd worden na ontvangst van de betaling, echter dat de verplichting tot betaling van het op de nota als zodanig vermelde bedrag zonder meer een feit en niet ongedaan kan worden gemaakt.

In het geval hij/zij voor deelname aan meer markten/events tegelijk geboekt en ingeschreven heeft en gebruik maakt van een kortingstarief, verklaart hij/zij er mee akkoord te gaan om deze in een keer op/via een factuur te zullen vooruitbetalen tenzij dit nadrukkelijk anders overeengekomen en ook als zodanig schriftelijk voor akkoord bevestigd is door de organisator boekuwmarkten.nl.

Als inschrijver en deelnemer verklaart hij/zij er zonder meer van op de hoogte te zijn dat er nimmer restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvindt. In geval van tijdige annulering van een boeking gaat hij/zij er mee akkoord om voor de betreffende datum/data een ‘in de plaats stelling’ op een andere en nader overeen te komen latere datum/locatie te kunnen krijgen, dan wel in overleg met de organisatie boekuwmarkten.nl de standplaats eventueel door te geven aan een andere deelnemer. De annulering dient door hem/haar in dat geval dan wel uiterlijk 24 uur voor de betreffende datum – en te allen tijde schriftelijk – te geschieden, terwijl dit door de organisatie boekuwmarkten.nl maximaal een week voorafgaande aan de betreffende datum dient te geschieden.

Hij/ zij verklaart, door via deze site online dit (onderstaand) aanmeldings- en inschrijfformulier te verzenden, zonder meer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Wijzigingen van locaties op reeds bestaande data kunnen voorkomen en zijn te allen tijde voorbehouden.

Bedrijfsnaam Deelnemer

Voornaam Contactpersoon

Achternaam Contactpersoon

KvK-Nummer

Vestigingsadres (geen postbus)

Postcode

Plaats

GSM-Nummer

Email-Adres

Te verkopen producten

evt. opmerkingen

 deelname een marktkraam € 55,00 exclusief BTW (4x3 meter)
 deelname twee marktkramen € 95,00 exclusief BTW (8x3 meter)
 deelname een grondplaats € 45,00 exclusief BTW (4x3 meter)
 deelname twee grondplaatsen € 80,00 exclusief BTW (8x3 meter)

 boeking een of twee losse deelnames aan markten/events
 boeking vier deelnames aan markten/events (vierde deelname gratis)
 boeking meer dan vier deelnames aan markten/events (offerte op maat en betaling nader overeen te komen)

!!!! LET OP HET BOVENSTAANDE GOED INVULLEN !!!!

 zondag 2 oktober - 12:00-17:00 - Herfstmarkt op de Markt in Spijkenisse tijdens koopzondag (centrum)
 zaterdag 15 oktober - 10:00 - 17:00 - Herfstmarkt bij winkelcentrum De Akkerhof Spijkenisse
 zaterdag 22 oktober - 11:00-18:00 - Herfstmarkt/Pasar Malam op de Meent in Veldhoven (centrum)
 zondag 30 oktober - 12:00-18:00 - Herfstmarkt bij winkelcentrum Wilhelminadorp in Best

 vrijdag 4 november - 18:30 - 22:30 - Lady's Day in partycentrum Flamingo in Hoogvliet (geen marktkramen maar tafels)
 zondag 6 november - 12:00-18:00 - Herfstmarkt / Pasar Malam (binnen) bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht
 vrijdag 11 november - 18:30 - 22:30 - Lady's Day in zaal Burgerhout in Roosendaal (geen marktkramen maar tafels)
 zondag 13 november - 12:00 - 17:00 - Lady's Day in partycentrum 't Zand in Oirschot (geen marktkramen maar tafels)
 zondag 27 november- 12:00 - 17:00 - Pieten & Pepernotenmarkt op De Misse in Heesch (centrum)
 vrijdag 18 november - 18:00 - 22:30 - Lady's Day in hotel 't Trefpunt in Made (geen marktkramen maar tafels)
 zondag 20 november - 12:00 - 17:00 - Lady's Day in zaal Marktzicht in Prinsenbeek (geen marktkramen maar tafels)
 vrijdag 25 november - 18:00 - 22:30 - Lady's Day in zaal Verhoeven in Zevenbergen (geen marktkramen maar tafels)
 zondag 27 november - 12:00-17:00 - Pieten & Pepernotenmarkt op De Misse in Heesch (centrum)

 zaterdag 3 december- 10:00 - 17:00 - Pieten & Pepernotenmarkt bij winkelcentrum Waterland in Spijkenisse
 zondag 18 december- 12:00 - 17:00 - Winter Fair op De Misse in Heesch (centrum)

U ontvangt een bevestiging mail. Deze is afkomstig van een no-reply account. Gelieve dit te controleren (kan in ongewenst binnenkomen)