Ondergetekende schrijft hierbij in voor de deelname aan de hieronder aangegeven en gemarkeerde markt(en)/event(s) van organisator, boekuwmarkten.nl, en verklaart hiermee er van op de hoogte te zijn de deelname en de verplichting tot het voldoen van de hiervoor verschuldigde deelnamebijdrage daarmee zonder meer onherroepelijk geworden is.

Hij/zij zal na de toezending per e-mail van de bevestigingsnota van de aan hem/haar toegewezen markt(en)/event(s) door organisator, boekuwmarkten.nl, het daarop vermelde verschuldigde bedrag tijdig vóór de daarop vermelde vervaldatum.

Hierop staan tevens duidelijk de data, tijden als ook de locaties omschreven waarop de inschrijving van toepassing is en waarvoor de deelname definitief vastgelegd is waarvoor middels deze nota aan organisator, boekuwmarkten.nl, door hem/haar betaald wordt. Hij/zij is er tevens van op de hoogte dat deze pas definitief vastgelegd worden na ontvangst van de betaling, echter dat de verplichting tot betaling van het vermelde notabedrag zonder meer een feit is en dus door hem/haar niet ongedaan kan worden gemaakt.

In het geval hij/zij voor deelname aan meer markten/events tegelijk geboekt en ingeschreven heeft en gebruik maakt van een kortingstarief, verklaart hij/zij er mee akkoord te gaan om deze in een keer op/via een factuur te zullen vooruitbetalen tenzij dit nadrukkelijk anders overeengekomen en ook als zodanig schriftelijk voor akkoord bevestigd is door organisator, boekuwmarkten.nl.

Als inschrijver en deelnemer verklaart hij/zij er zonder meer van op de hoogte te zijn dat er nimmer restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvindt. In geval van tijdige annulering van een boeking door een der beide partijen, gaat hij/zij er zonder meer mee akkoord om voor de betreffende datum/data een ‘in de plaats stelling’ op een andere en nader overeen te komen latere datum/locatie te kunnen krijgen, dan wel in overleg met de organisatie boekuwmarkten.nl de standplaats eventueel door te geven aan een andere deelnemer. De annulering dient door hem/haar in dat geval dan wel uiterlijk 24 uur voor de betreffende datum – en uitsluitend te allen tijde schriftelijk – te geschieden, terwijl dit door de organisatie, boekuwmarkten.nl, maximaal een week voorafgaande aan de betreffende datum schriftelijk dient te geschieden.

Hij/ zij verklaart, door via deze site online dit (onderstaand) aanmeldings- en inschrijfformulier te verzenden, zonder meer akkoord te gaan met bovenstaande boekingscondities, als ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van organisator, boekuwmarkten.nl, die hierop van kracht zijn.

NOOT : Wijzigingen van evt. locaties op reeds bestaande data kunnen voorkomen en zijn te allen tijde voorbehouden.

bedrijfsnaam deelnemer

voornaam contactpersoon

achternaam contactpersoon

KvK-Nummer

vestigingsadres (geen postbus)

postcode

plaats

GSM-Nummer

email adres

te verkopen producten

evt. opmerkingen

N.B. :
voor deelname aan een of meer van de Nederland Smult evens in de food branche zie hiervoor boekingsformulier Nederland Smult

deelname met :

 een marktkraam € 55,00 (4x3 meter)
 twee marktkramen € 95,00 (8x3 meter)
 een grondplaats € 45,00 (4x3 meter)
 twee grondplaatsen € 80,00 (8x3 meter)

aantal deelnames :

 een of twee maal los
 drie of vier maal (vierde deelname gratis)
 meer dan vier maal (offerte op maat)

data en locaties deelname(s) :

 vrijdag 6 oktober 16:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Theaterplein in Spijkenisse (centrum)
 zaterdag 7 oktober 12:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Theaterplein in Spijkenisse (centrum)
 zondag 8 oktober 12:00-21:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Theaterplein in Spijkenisse (centrum)
 vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober met 1 dag gratis (voorrang bij acceptatie en toelating)

 vrijdag 13 oktober 16:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market in het Limos Park in Nijmegen
 zaterdag 14 oktober 12:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market in het Limos Park in Nijmegen
 zondag 15 oktober 12:00-21:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market in het Limos Park in Nijmegen
 vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober met 1 dag gratis (voorrang bij acceptatie en toelating)

 vrijdag 20 oktober 16:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Stadhuisplein in Veghel
 zaterdag 21 oktober 12:00-23:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Stadhuisplein in Veghel
 zondag 22 oktober 12:00-20:00 Nederland Smult Food & lifestyle Market op het Stadhuisplein in Veghel
 vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober met 1 dag gratis (voorrang bij acceptatie en toelating)

 zaterdag 28 oktober 10:00-17:00 Herfstmarkt bij winkelcentrum De Akkerhof in Spijkenisse

 zaterdag 2 december 10:00-17:00 Pieten & Pepernotenmarkt bij winkelcentrum De Akkerhof Spijkenisse

U ontvangt automatisch een bevestigingsmail van deze boeking, waarin u alle hierboven door u ingevulde gegevens terugvindt. Deze kan in uw SPAM-box dan wel bij uw 'ongewenste mail' binnenkomen. Gelieve dit a.u.b. binnen 24 uur nog even te willen controleren op juistheid, waarna uw boeking definitief geworden is en niet meer gewijzigd kan worden en u van ons de betreffende bevestigingsnota voor uw deelname toegezonden krijgt.

NOOT : Evt. wijzigen zijn te allen tijde voorbehouden en worden altijd tijdig gemeld. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele data en locaties !