Ondergetekende schrijft hierbij in voor de deelname aan de hieronder aangegeven en gemarkeerde markt(en)/event(s) van organisator, boekuwmarkten.nl, en verklaart hiermee er van op de hoogte te zijn de deelname en de verplichting tot het voldoen van de hiervoor verschuldigde deelnamebijdrage daarmee zonder meer onherroepelijk geworden is.

Hij/zij zal na de toezending per e-mail van de bevestigingsnota van de aan hem/haar toegewezen markt(en)/event(s) door organisator, boekuwmarkten.nl, het daarop vermelde verschuldigde bedrag tijdig vóór de daarop vermelde vervaldatum.

Hierop staan tevens duidelijk de data, tijden als ook de locaties omschreven waarop de inschrijving van toepassing is en waarvoor de deelname definitief vastgelegd is waarvoor middels deze nota aan organisator, boekuwmarkten.nl, door hem/haar betaald wordt. Hij/zij is er tevens van op de hoogte dat deze pas definitief vastgelegd worden na ontvangst van de betaling, echter dat de verplichting tot betaling van het vermelde notabedrag zonder meer een feit is en dus door hem/haar niet ongedaan kan worden gemaakt.

In het geval hij/zij voor deelname aan meer markten/events tegelijk geboekt en ingeschreven heeft en gebruik maakt van een kortingstarief, verklaart hij/zij er mee akkoord te gaan om deze in een keer op/via een factuur te zullen vooruitbetalen tenzij dit nadrukkelijk anders overeengekomen en ook als zodanig schriftelijk voor akkoord bevestigd is door organisator, boekuwmarkten.nl.

Als inschrijver en deelnemer verklaart hij/zij er zonder meer van op de hoogte te zijn dat er nimmer restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvindt. In geval van tijdige annulering van een boeking door een der beide partijen, gaat hij/zij er zonder meer mee akkoord om voor de betreffende datum/data een ‘in de plaats stelling’ op een andere en nader overeen te komen latere datum/locatie te kunnen krijgen, dan wel in overleg met de organisatie boekuwmarkten.nl de standplaats eventueel door te geven aan een andere deelnemer. De annulering dient door hem/haar in dat geval dan wel uiterlijk 24 uur voor de betreffende datum – en uitsluitend te allen tijde schriftelijk – te geschieden, terwijl dit door de organisatie, boekuwmarkten.nl, maximaal een week voorafgaande aan de betreffende datum schriftelijk dient te geschieden.

Hij/ zij verklaart, door via deze site online dit (onderstaand) aanmeldings- en inschrijfformulier te verzenden, zonder meer akkoord te gaan met bovenstaande boekingscondities, als ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van organisator, boekuwmarkten.nl, die hierop van kracht zijn.

NOOT : Wijzigingen van evt. locaties op reeds bestaande data kunnen voorkomen en zijn te allen tijde voorbehouden.

Bedrijfsnaam Deelnemer

Voornaam Contactpersoon

Achternaam Contactpersoon

KvK-Nummer

Vestigingsadres (geen postbus)

Postcode

Plaats

GSM-Nummer

Email-Adres

Te verkopen producten

evt. opmerkingen

 deelname een marktkraam € 55,00 exclusief BTW (4x3 meter)
 deelname twee marktkramen € 95,00 exclusief BTW (8x3 meter)
 deelname een grondplaats € 45,00 exclusief BTW (4x3 meter)
 deelname twee grondplaatsen € 80,00 exclusief BTW (8x3 meter)

 boeking een of twee losse deelnames aan markten/events
 boeking vier deelnames aan markten/events (vierde deelname gratis)
 boeking meer dan vier deelnames aan markten/events (offerte op maat en betaling nader overeen te komen)

!!!! LET OP HET BOVENSTAANDE GOED INVULLEN !!!!

 zaterdag 25 maart 10:00-17:00 Lentemarkt bij winkelcentrum Waterland Spijkenisse

 zaterdag 1 april 10:00-17:00 Fashion & Trends markt in (oude) centrum Veldhoven
 zaterdag 1 april 10:00-17:00 Lentemarkt Haagse Beemden in Breda
 zondag 2 april 11:00-17:00 Fashion & Trends markt in (oude) centrum Veldhoven
 zondag 2 april 11:30-16:30 Lentemarkt Haagse Beemden in Breda
 zaterdag 15 april 10:00-17:00 Voorjaarsmarkt Groen Rijk Breda
 zaterdag 22 april 10:00-17:00 Voorjaarsmarkt Dorpsplein Veldhoven

 zondag 7 mei 10:00-17:00 Lentemarkt (oude) centrum Veldhoven
 zaterdag 13 mei 10:00-17:00 Lentemarkt bij winkelcentrum De Akkerhof in Spijkenisse

 zaterdag 10 juni 10:00-18:00 Lentemarkt bij winkelcentrum Fahrenheit in Den Haag
 zaterdag 24 juni 12:00-20:00 Pasar Malam / Summer Fair Chasséplein Breda
 zondag 25 juni 12:00-20:00 Pasar Malam / Summer Fair Chasséplein Breda

 zaterdag 1 juli 10:00-18:00 Pasar Malam bij winkelcentrum De Akkerhof in Spijkenisse
 zondag 9 juli 11:00-20:00 Summer Fair op camping/bungalowpark Stuifkeszand in Hoek van Holland
 zondag 16 juli 11:00-20:00 Pasar Malam & Summer Fair op bungalowpark de Heihoef in Molenschot

 zaterdag 12 augustus 11:00-20:00 Summer Fair op camping/bungalowpark Stuifkeszand in Hoek van Holland
 zondag 13 augustus 11:00-20:00 Summer Fair op camping/bungalowpark 't Zand in Alphen

 zaterdag 2 september 11:00-18:00 Pasar Malam & Summer Fair in (oude) centrum Veldhoven
 zondag 3 september 11:00-18:00 Pasar Malam & Summer Fair in (oude) centrum Veldhoven
 zaterdag 9 september 10:00-17:00 Summer Fair bij winkelcentrum De Akkerhof in Spijkenisse
 zaterdag 30 september 10:00-17:00 Fashion & Trends markt in (oude) centrum Veldhoven

 zondag 1 oktober 11:00-17:00 Fashion & Trends markt in (oude) centrum Veldhoven
 zaterdag 14 oktober 10:00-17:00 Herfstmarkt bij winkelcentrum Waterland Spijkenisse
 zaterdag 28 oktober 10:00-17:00 Herfstmarkt bij winkelcentrum De Akkerhof in Spijkenisse

 vrijdag 3 november 11:00-20:00 Pasar Malam bij winkelcenturm Mariahoeve in Den Haag
 zaterdag 4 november 10:00-17:00 Pasar Malam bij winkelcenturm Mariahoeve in Den Haag
 zondag 5 november 10:00-17:00 Herfstmarkt in (oude) centrum Veldhoven

NOOT : Evt. wijzigen voorbehouden en worden tijdig gemeld. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele data en locaties
* locaties Heksenwiel Breda zijn nog onder voorberhoud. Dit wordt uiterlijk 15 maart definitief

U ontvangt een bevestiging mail. Deze is afkomstig van een no-reply account. Gelieve dit te controleren (kan in ongewenst binnenkomen)